Loužek
- komunikace z R materiálu,
žulové obrubníky