Zatrubnění příkopu,
kanalizace,
a chodník v obci Bohutín.