PB tisk Pøíbram - stavební úpravy, asfaltové plochy