Obec

Kosova Hora

(Příbyška, Lavičky)

- asfaltové povrchy