Křepenice - stavební pozemky, přípravné a inženýrské práce