Bohutín

Oprava kanalizace včetně zbudování kanalizační šachtice s napojením na stávající řád.

Odvodnění - položení drenáže DX160.