Vážení obchodní přátelé,
    rovněž v letošním roce 2024 Vám nabízíme služby a spolupráci v uvedených oborech silničního stavitelství, stavebnictví,
zemních prací, dopravy, technické činnosti a pod....
   Naše firma  staví svoji filosofii  na flexibilním přístupu   k přání  zákazníka,  a to jak z hlediska časového, tak  i  z hlediska
akceptace  nestandardních  řešení  a  služeb.
   Firmě byl udělen certifikát jako osvědčení v systému zajišťování kvality  ISO 9001: 2000.

A. Výstavba a oprava lesních a místních komunikací
 • provádění živičných penetrací, včetně konstrukčních vrstev
 • provádění udržovacích nátěrů,opravy technologií TURBO
 • výsprava výtluků teplou obalovanou drtí
 • pokládky asfaltových koberců ABS, ABJ, OKS ....
 • kalové zákryty typu SLURRY SEAL
 • prořezávání spár se zálivkou
Speciální nabídka:
  k zapůjčení nabízíme
Hliníkové pojízdné lešení
     do pracovní výšky 5 m,
         možno i s technickou podporou,
               dopravou či dalšími službami

B. Technická činnost
 • kontejnerová doprava (přistavení kontejneru na telefon) včetně uložení materiálu
 • dodání písků, zeminy, uhlí, drtí, kačírku, a pod.
 • kácení stromů, včetně jejich prořezávky s použitím plošiny i lezením
 • řezání asfaltu, frézování, včetně jeho uložení, provádění zálivek s prořezem
 • zemní a výkopové práce, čištění příkopů, terénní úpravy, vrtání děr na sloupky
 • strojní samosběrné metení komunikací (po zimě, poutě, posvícení a pod…..)
 • demoliční práce, práce bouracím kladivem, silniční motorová doprava
 • osazování nových reflexních dopravních značek dle § 34 vyhlášky
 • provádění zimní údržby komunikací, chodníků a parkovišť
C. Stavební a inženýrské práce
 • pokládání dlažby, obrubníků s obetonováním, regulační kámen a pod…..
 • kanalizace dešťová, splašková včetně přípojek
 • vodovodní řady včetně přípojek
 • zhotovení oplocení, propustků u komunikací, opěrné zdi, oplocení a pod….
 • kompletní provádění staveb, zednické, obkladačské práce, základové desky RD, strojní omítky, lité podlahy ...
Žádáme Vás o účast ve vyhlašovaných výběrových řízení, ve kterých lze uplatnit uvedené dodávky nebo technologie. V případě zájmu Vás navštívíme.