Obec Zduchovice
-
parkovací plocha
zatravňovací tvarovky