2023   2022   2021   2020   2019   2018  2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Zduchovice
- parkovací plocha zatravňovací tvarovky


 Diamo s.p.
archiv - asfaltové plochy


 Radětice
- dlážděné plochy u RD


 Město Příbram
- výměna autobusových zastávek


 Obec Nečín
- rekonstrukce místních komunikací


 Obec Mokrovraty
- asfaltový povrch


 Diamo s.p.
- propustek Lešetice


 Obec Malá Hraštice
- asfaltový povrch komunikace


 Obec Kosova Hora
- rekonstrukce MK


 Diamo s.p.
- komunikace v Lešeticích


 Obec Dubno
- rekonstrukce MK


  Diamo s.p.
- terénní úpravy Březové Hory


 Příbram
- azylový dům


 Obec Láz
- zemní práce
pro spodní konstrukce komunikace


 Loužek
- komunikace z R materiálu,
žulové obrubníky


  Město Nový Knín
- kompletní komunikace


 Obec Mokrovraty
- kompletní komunikace


 Obec Holšiny
- terénní úpravy okolo domu


 Roželov
- bazen


  Příbram Zdaboř
- osazení záhlaví vrtané studny


 Penzion Bohutín
- žulové dlažby


 B.E.S. Petrovice
- asfaltové plochy


  Diamo s.p.
- odstranění havárie splaškové kanalizace


 SENCO a.s.
- opěrné zdi, chodníky, odpočinkové plochy


 Obec Loužek
- gabionové opěrné zdi