Obec Suchodol
- chodník podél komunikace
včetně kanalizace