2023  2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004
 

Obec Suchodol

- chodník včetně kanalizace

 

Město Příbram

- demolice stavby

Obec Trhové Dušníky

- chodník, kanalizace, veřejné osvětlení
 

PB tisk

- asfaltové plochy v areálu

II/118 Zduchovice

- zhotovení sjezdu
včetně odvodnění

 

Kovo Květoň s.r.o

- asfaltové plochy v areálu

 

Kamýk nad Vltavou

- dlažby

Obec Kosova Hora

- rekonstrukce střechy Sokolovny

 

Viva Hudčice

- asfaltové plochy
 

Letiště Dlouhá Lhota

- demolice objektu

Diamo s.p.

- asfaltové plochy,
hraněné výspravy

Obec Suchodol

- asfaltová komunikace
včetně ocelových svodnic

Obec Obory

- zatrubnění, horská vpusť, rekonstrukce MK

SENCO

- stavební úpravy, rekonstrukce kanalizace
 

Invesalles Příbram

- asfaltové plochy
 

Višňová Holanka

- základové pasy ve skále

Obec Suchodol

- křižovatka, včetně chodníku
 

Rtišovice

- zhotoveni vjezdu k RD

Příbram Sázky

- dešťová kanalizace, asfalt.vjezd, parkovací stání

Diamo s.p.

- sanace přístavby s pilovou střechou

Obec Suchodol

- rozšíření komunikace a sadové úpravy u hřbitova

Č.R.S. z.s. rybník Stržený

- Příjezdová komunikace a odstavná plocha
 

SENCO Příbram

- základové patky na stavbu

Obec Milín

- kompletní rekonstrukce chodníků
 

Obec Míšov

- oprava místní komunikace