Obec Obory - zatrubnění, horská vpus, rekonstrukce MK