Č.R.S. z.s. - příjezdová komunikace a odstavná plocha - rybník Stržený