2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Láz
- základové desky RD


 Obec Kosova Hora
MK asfaltový povrch


 Obec Slapy
- úprava náměstí, dopravní značení


 obec Vrančice
rozšíření a nátěr komunikace


 obec Láz
kanalizace osazení septiku


 ZD Klučenice
asfaltové plochy


 obec Malovidy
Obec Malovidy stavba chodníku


 Příbram
Horkovod Drkolnov


 Příbram
Chodník v Příbrami


 Příbram
Sluneční elektrárna


 obec Láz
Demolice domu


 obec Vracovice
Zhotovení chodníku Peterovka


 obec Kosova Hora
MK - penetrační makadam


 obec Příbram
areál Waldorské školy


 Praha
Rekonstrukce - ulice Plzeňská


 obec Vysoká
Rekonstrukce rodinného domu