2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Vestec
- propustek všetně asfaltového povrchu


 Obec Hříměždice
- rekonstrukce márnice na hřbitově


 Obec Vysoká Pec
- kompletní zhotovení komunikace


 Obec Voznice
- demolice domu


 Obec Kosova Hora
- kompletní rekonstrukce komunikací


 Obec Oseč
- demolice domu, příjezdová komunikace


 1.FK Příbram
- rozšíření komunikace v areálu stadionu


 Krišnův Dvůr
- zhotovení příjezdové komunikace


 Obec Podlesí
- rozšíření místní komunikace


 Březové Hory
- asfaltové plochy


 Obec Háje
- zhotovení kompletní komunikace


 Březové Hory
- sanace, teréní úpravy


 Příbram
- vjezd


 Příbram
- oprava venkovní terasy


 Statek Voltuš
- demolice silážních jam


 Obec Suchodol
- zhotovení parkoviště


 Obec Háje
- oprava MK po kanalizaci


 Březové Hory
- dokončovací práce na sanaci


 Příbram
- zhotovení MK


 Obec Trhovky
- zemní práce


 Obec Dlouhá Lhota
- osazení zpomalovacích prahů


 Diamo Příbram
- oplocení a osazení vrat


 Obec Čenkov
- zatrubnění a rozšíření komunikace


 Příbram - Geomine a.s.
- komunikace včetně parkoviště


 Příbram - Březové Hory
- sanace komunikace