2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Životice
- nová příjezdová komunikace


 Město Příbram
- rekonstrukce ul. Lipová


 Obec Trhové Dušníky
- velkoplošné výspravy, dešťová kanalizace


 Pb Tisk
- panelová komunikace


 Diamo s.p.
- splašková kanalizace


 Obec Kondrac
- oprava MK


 Diamo s.p.
- splašková kanalizace


 Obce Obory, Nečín
- lesní polní cesty


 Obec Sádek
- splašková kanalizace


 Příbram
- odstavné plochy a vjezdy


 Příbram
- nové parkoviště


 Obec Sádek
- odvodňovací žlaby


 Obec Tochovice
- asfaltové vjezdy


 Obec Bohutín
- oprava MK


 Obec Vestec
- následky po povodních rekonstrukce komunikace


 Obec Hříměždice
- oprava a regulace potoka následky škod po povodních


 Obec Bražná
- asfaltové povrchy


 Obec Dražkov
- následky povodní oprava komunikace


 Obec Hříměždice
- splašková kanalizace


 Obec Čenkov
- rozšíření a zatrubnění komunikace


 Obec Žežice
- zemní práce vytápění


 Obec Dubno
- zhotovení kompletní komunikace


 Obec Podlesí
- náměstí ze žulové dlažby


 firma Diamo
- Oprava kanalizace


 Kamenná
- Stavba haly


 Hostomice
- Rekonstrukce železničního přejezdu


 Město Příbram
- kácení stromů


 Obec Hříměždice
- rekonstrukce vodárenského zařízení


 Cholín URC
- parkoviště, odstavné plochy


 Mníšek pod Brdy
- demolice objektu


 obec Kosova Hora
- kompletní rekonstrukce komunikací


 URC Štola Josef
- zemní práce


 Obec Láz
- úprava a realizace zahrady


 Obec Oseč
- oplocení pozemku


 Obec Voznice
- Zemní práce, základy RD