2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Loužek
- rizikové kácení


 Obec Obory
- asfaltová plocha


 Obec Velběhy
- rekonstrukce mostu


 Obec Suchodol
- asfaltové povrchy MK


 Obec Hojšín
- asfaltový dvůr


 Obec Hojšín
- rozšíření MK, žulová předlažba MK


 Obec Holšiny
- zakládání stavby, zemní teréní práce, kanalizace


 Obec Kosova Hora
- rozšíření MK, chodník


 Obec Dohnalova Lhota
- rozšíření komunikace s odvodem vody


 Obec Nalžovice
- rozšíření a odvodnění komunikace


 Obec Nečín
- nový povrch místní kominikace


 SÚJCHB Kamenná
- demolice, likvidace čističky


 Motocentrum Milín
- výspravy výtlukú teplou obalovanou drtí


 Zona plus a.s. Příbram
- frézování a zpevňování ploch v areálu


 Obec Dubno
- parkovací místa okolo hřiště, asfaltové plochy


 Obec Smolotely
- demolice objektu


 Obec Oseč
- výstavba RD


 Obec Pečičky
- zemní práce, rybník


 SENCO
- kompletní vybudování parkoviště včetně oplocení


 Obec Běštín
- rizikové kácení


 Obec Obory
- krajnice, žlabovnice


 Obec Obory
- kamenné zdi , žulová zádlažba


 Obec Podlesí
- zatrubnění potoka


 Oseč
- základová deska RD