2023   2022   2021   2020  2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


 Obec Podlesí
- vybudování splašková kanalizace


 SENCO
- oprava splaškové kanalizace


 Vysoká Rusalka
- autobusové zastávky


 SUJCHBIO Kamenná
- bezpečnostní oplocení


 Bytíz.
- zálivky ošetření pracovní spáry Biguma


 Nové Podlesí
- asfaltový vjezd RD


 Diamo s.p.
- oprava komunikace souvislé přetahy


 Obec Dubno
- frézování vozovek


 Obec Obory
- oprava povrchu MK


 SVZ
- přípravné práce


 MIG - MAG
- zhotovení nových MK v areálu


 Věznice Bytíz
- oprava splaškové kanalizace


 TJ Spartak Příbram
- úklid sněhu


 Obec Suchodol
- stavební úpravy, chodníky oplocení škola


 Láz
- dlažby


 Obec Nepomuk
- místní komunikace


 Obec Nepomuk
- horské propustky