2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  2006   2005   2004

Obec Ostrov - Kondrac
Zhotovení cyklostezky : " Postopách Blanických rytířů na kole i pěšky "
Financováno z fondů EU


Obec Bohutín
Oprava kanalizace včetně zbudování kanalizační šachtice s napojením na stávající řád. Odvodnění - položení drenáže DX160.
Obec Bohutín
Provedení dvojitého uzavíracího nátěru komunikace Vysoká Pec - Tisová